SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO OSOBISTEGO KONTAKTU

 

 

 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EUROTRANS Agnieszka Śliwak z siedzibą w Kamiennej Górze, ul. Zielona 8.
2) Inspektor Ochrony Danych osobowych nie został powołany.
3) Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu organizacji i wykonania usługi
transportowej na podstawie art.6 ust 1 pkt a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., i nie będą przekazywane innym odbiorom niż wymaga tego
realizacja usługi.
4) Podanie danych osobowych jest dobrowolny, lecz niezbędne do realizacji powierzonej
usługi. Odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy i wykonania usługi.
5) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia realizacji usługi, lub w
oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
7) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych celem realizacji powierzonej usługi.
9) Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające
bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych.

EUROTRANS

Paweł Baryłka, Arkadiusz Baryłka S.C.
58-400 Kamienna Góra ul. Zielona 8
tel. +48 608 054 729
eurotrans.kg@o2.pl

NIP 614-15-33-285