EUROTRANS


Paweł Baryłka, Arkadiusz Baryłka S.C.

58-400 Kamienna Góra ul. Zielona 8

tel. +48 608 054 729

eurotrans.kg@o2.pl


NIP 614-15-33-285

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EUROTRANS Agnieszka Śliwak z siedzibą w Kamiennej Górze, ul. Zielona 8.

 

2) Inspektor Ochrony Danych osobowych nie został powołany.

 

3) Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu organizacji i wykonania usługi

transportowej na podstawie art.6 ust 1 pkt a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., i nie będą przekazywane innym odbiorom niż wymaga tego

realizacja usługi.

 

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolny, lecz niezbędne do realizacji powierzonej

usługi. Odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy i wykonania usługi.

 

5) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia realizacji usługi, lub w

oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.

 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo

wniesienia sprzeciwu.

 

7) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

8) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do

uzyskania danych osobowych celem realizacji powierzonej usługi.

 

9) Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające

bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych.

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO OSOBISTEGO KONTAKTU

 

 

 

EUROTRANS.PRO